icon  

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในการรักษาโรคกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท รวมทั้งบริการผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังทุกประเภท และการดูแลทางเวชศาสตร์การกีฬา โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบถ้วน ให้บริการรักษาแบบครบวงจร ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยทั่วไปเกี่ยวกับระบบโครงร่างของกระดูก การตรวจวินิจฉัย การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด โดยมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง และการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลง บาดแผลขนาดเล็ก อาการเจ็บปวดแผลหลังการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น


  ทำนัดแพทย์

โทร: 076 254 425 ต่อ 3744, 8335, 1094

ศัลยแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อของเราทุกท่าน ล้วนผ่านการฝึกอบรมพิเศษ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในแต่ละสาขาวิชา และด้วยความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ล้ำสมัย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลจาก JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้คุณได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลก

 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป (General Orthopedics Clinic)
 • คลินิกรักษาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Arthroscope Clinic)
 • คลินิกโรคทางมือ และจุลยศัลยกรรม (Hand Clinic)
 • คลินิกอุบัติเหตุกระดูกหัก (Trauma Orthopedic Clinic)
 • สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต (Bangkok Spine Academy Phuket)
 • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ (Sports Medicine & Arthroscopy Center)

บริการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ
 • การตรวจเอกซเรย์กระดูก
 • การตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (DXA Scan)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan: 128-Slice CT Scan)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : 1.5 Tesla MRI Scanner)
 • การตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โดยใช้เครื่อง Ultrasound – Musculoskeletal เป็นวิธีที่ปลอดภัย(ไม่ได้รับรังสี) และมีความแม่นยำในการตรวจ

บริการตรวจรักษาโรค

รักษาโรคกระดูกและข้อ

 • โรคกระดูกพรุน
 • โรคข้อเสื่อม
 • โรคข้ออักเสบ/โรคข้อติดเชื้อ
 • โรคทางกระดูกและข้อทั่วไปสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
 • อาการมือชา นิ้วล็อก

รักษาโรคกระดูกสันหลัง

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • การผ่าตัดข้อมือ
 • การผ่าตัดเชื่อมข้อเท้า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อศอกเทียม
 • การผ่าตัดเส้นเอ็นอักเสบ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก

 • กระดูกสันหลังแตกในเด็ก
 • กระดูกอักเสบติดเชื้อเฉียบพลันในเด็ก
 • ขาโก่ง
 • เท้าแบน/เท้าปุก
 • ปวดข้อเข่าด้านใน
 • ปวดเข่าที่ปุ่มกระดูกด้านหน้า
 • ปวดลูกสะบ้า
 • หัวเข่าบิดเข้าด้านใน
 • หลังโก่งจากการติดเชื้อเรื้อรัง

บริการการรักษาที่ครบวงจร

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

 • การใส่เฝือก
 • การกายภาพบำบัดและฟื้นฟูร่างกายโดยศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
 • การให้บริการทำอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์เสริมที่ช่วยลดความผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกายโดยศูนย์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมSOL
 • การรับประทานยา
 • การบรรเทาอาการปวดหลัง โดยฉีดยาต้านการอักเสบเข้าโพรงไขสันหลัง
 • บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกหลังและกระดูกสะโพก
 • การรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่เริ่มแรก
 • การรักษาโรคกระดูกสันหลังหักยุบ ด้วยการฉีดซีเมนต์ยึดกระดูก (Percutaneous Vertebroplasty)
 • ให้การรักษาโรคกระดูกหักเนื่องจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
  •  Sport Injury Treatment & Care
  •  Sport Recovery

การรักษาแบบผ่าตัด

 • การผ่าตัดแบบแผลเล็กและเจ็บน้อย (minimally invasive surgery
  • การผ่าตัดส่องกล้องเชื่อมข้อกระดูก
  • การผ่าตัดส่องกล้องรักษาการบาดเจ็บและแตกหักของกระดูก
  • การผ่าตัดส่องกล้องรักษาภาวะกระดูกกดทับ
  • การผ่าตัดส่องกล้องรักษาอาการปวดหลัง จากภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทส่วนเอว
  • ผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหักและเคลื่อนจากอุบัติเหตุ
 • การผ่าตัดรักษาการติดเชื้อในกระดูกสันหลังและวัณโรคกระดูกสันหลัง
 • การผ่านตัดด้วยการส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery)
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า
 • การผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพก
 • การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาความผิดปกติของข้อไหล่ ข้อศอก ข้อเข่าและข้อเท้า
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (DXA Scan)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan: 128-Slice CT Scan)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : 1.5 Tesla MRI Scanner)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่วยยืนยันตำแหน่งการผ่าตัดแบบ Real time “โออาร์ม” (The O–arm Surgical Imaging System: Stealth Station™ navigation)
 • ลู่วิ่งกึ่งไร้น้ำหนัก หรือ ลู่วิ่งต้านแรงโน้มถ่วง (Anti-gravity Treadmill : Alter-G)
 • เครื่องตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Musculoskeletal Ultrasound)
 • กล้อง Microscope ขยายกำลังสูง สำหรับการผ่าตัดที่แพทย์ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ตาเปล่ามองเห็นไม่ชัดเจน

คุณธนภัทร ศิริพละ

BIKE Studio

คุณถิรเดช สำราญชัยกร

ภาวะกระดูกหัวสะโพกตายจากการขาดเลือด

นพ.พิทยา พิสิฐเวช

ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

เวลาทำการ

ศูนย์กระดูกและข้อ
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.
หลังเวลา 17.00 น. รับบริการได้ที่
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.
รับบริการได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์กระดูกและข้อ
โทร: 076 254 425 ต่อ 3744,
076 655 000 ต่อ 3744

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต
โทร: 076 254 425 ต่อ 8335,
076 655 000 ต่อ 8335

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อ
โทร: 076 254 425 ต่อ 1094,
076 655 000 ต่อ 1094

เพิ่มเพื่อน

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล