นพ.ชัยยุทธ สุธีรยงประเสริฐ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การผ่าตัดส่องกล้อง กระดูกสันหลัง

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ใช้ทุน, โรงพยาบาลตะกั่วป่า, พังงา, ประเทศไทย
  • ผ่านการฝึกอบรม Orthopaedic and Neurosurgical ระดับ Advanced, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย
  • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้อง กระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์อังคาร , ศุกร์เสาร์ เวลา 08.30-15.00.



สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล