icon  

สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ให้การรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วย โรคระบบลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก อย่างครบวงจร โดย ศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากต่างประเทศ

สถาบันโรคลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางระบบลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ครบครันด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับสากล สามารถให้ การวินิจฉัย และการรักษากับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.colorectaldiseaseinstitute.com


  ทำนัดแพทย์

โทร:076 254 425 ต่อ 8609, 8607, 1032

เรารวมทีมแพทย์ พยาบาล หมอผ่าตัดลำไส้ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นเลิศจากสหสาขาวิชาชีพ อาทิศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการดูแลบริหารยาเคมีบำบัด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษา รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาธิแพทย์ที่มีประสบการณ์ และนักโภชนาการ ด้วยการทำงานที่มุ่งมั่น และตั้งใจ ร่วมกับความชำนาญอันเป็นเลิศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เรามั่นใจ และสามารถดูแล รักษาโรคที่มีความยาก และซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ

ขอบเขตการให้บริการ

 • โรคริดสีดวงทวาร
 • โรคฝีทวารหนัก
 • โรคฝีคัณฑสูตร
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • โรคติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่
 • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง, โรคโครห์น
 • โรคไส้ตรงปลิ้น
 • อาการถ่ายเป็นเลือด
 • อาการท้องผูก, ถ่ายไม่ออก, ถ่ายไม่สุด
 • อาการกลั้นอุจจาระลำบาก
 • อาการปวดทวาร, อาการเจ็บทวาร
 • มีก้อน หรือ ติ่งที่ทวารหนัก

การตรวจวินิจฉัย

 • บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือค้นหามะเร็งระยะแรก และวินิจฉัยโรค โดยส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
 • การเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระบบพิเศษ (CT. colonography or Virtual colonoscopy)
 • บริการตรวจการทำงานหูรูดทวารหนัก (Anorectal manometry, electromyelogram, Pudendal nerve terminal motor latency)
 • บริการตรวจลำไส้ตรง และทวารหนักโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Endoanal – endorectal ultrasonography)

การรักษา

 • การรักษาโรคริดสีดวงทวารโดยไม่ผ่าตัด
 • การรักษาโดยการใช้ยางรัด และการฉีดยา (Rubber band ligation and sclerosing injection)
 • การรักษา โรคฝีคัณฑสูตร
 • การผ่าตัด รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีผ่านกล้อง แผลเล็กเจ็บน้อย (Minimally invasive surgery)
 • การผ่าตัด รักษามะเร็งลำไส้ตรงโดยวิธีการเก็บกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก (sphincter saving surgery)

เมื่อท่านมาใช้บริการที่สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต ท่านจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ด้วยเรามุ่งมั่นที่จะมอบการบริการทั้งด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วยของเราทุกคน อาทิเช่น:

 • เครื่องช่วยรักษาริดสีดวงทวารโดยไม่ต้องผ่าตัด (THD)
 • อุปกรณ์ช่วยควบคุมการขับถ่าย (InterStim Therapy)
 • เครื่องมือตรวจการทำงานอุ้งเชิงกราน และการรักษาปัญหาที่เกิดจากกล้ามเนื้อหูรูด
 • กล้องส่องลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Magnify and Chromo Colonoscopy)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบพิเศษ (CT.Colonoscope or Visual Colonoscopy)
 • ผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)
The Colonoscopy
Anorectal Manometry
Transanal Ultrasonography
InterStim Therapy
Transanal Hemorrhoidal Dearterialization (THD)
Transanal Hemorrhoidal Dearterialization (THD)

Colorectal Testimonial Expand

Colorectal Testimonial Expand

คุณจงกลมณี ตรีสุคนธ์

กายภาพบำบัดรักษาท้องผูก

Mr. Renzo Giannoni

มะเร็งลำใส้ใหญ่และทวารหนัก

สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวด้านสุขภาพของภูเก็ตได้บรรลุระดับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ถูกสร้างขึ้นและดำเนินงาน และได้เปลี่ยนเกาะภูเก็ตให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกในด้านการรักษาโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีที่สุดได้มารวมกันที่นี่ โดยให้บริการตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย และการรักษาด้วยวิทยาการใหม่ล่าสุดได้ทุกประเภทของโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่เป็นทั้งเนื้องอกและเนื้อร้าย เช่นเดียวกับภาวะการทำงานที่ผิดปกติอื่นๆ ของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มีความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมากที่ได้มีการค้นพบ ณ สถาบันแห่งนี้เพื่อยกระดับผลลัพธ์การรักษา เช่น การช่วยรักษาริดสีดวงทวารแบบไม่ต้องผ่าตัด (THD) การใส่อุปกรณ์ช่วยควบคุมการขับถ่ายเทียม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สถาบันได้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมด้านศัลยกรรม และโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับศัลยแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนานานาชาติโดยให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการปรับปรุงการรักษาโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักทั่วโลก

เวลาทำการ

สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 8609,
076 361 000 ต่อ 8609

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล