นพ.นโรตม์ ตรีณรงค์

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

วุฒิบัตร

  • Diploma of Thai Board of Orthopedics Surgery

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 08.30-15.00.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล