นพ.วิภู สมสุข

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้า

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2549: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 2556: แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ประเทศไทย
  • 2561: แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย 2556

ความชำนาญพิเศษ

นพ.วิภู สมสุข เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษากระดูกและข้อ และเชี่ยวชาญพิเศษด้านการรักษาผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์อังคาร , ศุกร์อิทิตย์ เวลา 09.00-16.00.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล