นพ.อานุภาพ อิ่มสำราญ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่า

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา และผ่าตัดโรคกระดูกและข้อทั่วไป

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2002 – 2007: Resident in Department of Orthopaedics Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
  • 2007 – 2014: Staff in Orthopaedic Surgery, Bangkok Hospital Phuket Phuket Province, Thailand
  • 2014 – 2015: Fellowship in Adult Reconstructive Hip Knee Surgery Department of Orthopaedics, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, Thailand

ตารางออกตรวจ

วันอังคารเสาร์ เวลา 08.30-15.00.



สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล