การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการฉีดเกล็ดเลือด (PRP = Regenerative Injection Therapy by Platelet Rich Plasma)

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการฉีดเกล็ดเลือด

ในปัจจุบันทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างจำกัด ทำให้ผู้ป่วยต้องทรมานกับอาการข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากการบรรเทาอาการมีเพียงการใช้ยา จนในที่สุดก็ต้องจบด้วยการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

แนวทางการรักษาและฟื้นฟูอาการข้อเข่าเสื่อม โดยใช้การเร่งกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายตามธรรมชาติหรือ Regenerative Injection Therapy by Platelet Rich Plasma (PRP) เป็นการรักษาโดยการฉีดเกล็ดเลือดหนาแน่นที่ได้มาจากเลือดของผู้ป่วยเอง เพื่อเข้าไปเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด

PRP หรือ เกล็ดเลือดหนาแน่น มีส่วนช่วยในการบำบัดข้อเข่าเสื่อม ใน PRP หรือเกล็ดเลือดหนาแน่น จะมีองค์ประกอบของ Growth Factor ที่เป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อโดยธรรมชาติของร่างกายอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าปกติมาก ทำให้อัตราการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำได้เร็วขึ้น

กระบวนการของ PRP (Platelet Rich Plasma)โรคที่สามารถใช้ PRP ร่วมในการรักษา คือ โรคที่มีความเสื่อมของเส้นเอ็นบริเวณ ไหล่ ข้อศอก เอ็นร้อยหวาย พังผืดที่ฝ่าเท้าอักเสบเรื้อรัง รวมถึงการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรก ข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม

PRP ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น กล่าวคือ หากมีความทุกข์ทรมานจากโรคไขข้ออักเสบเรื้อรัง หรือได้รับบาดเจ็บที่เส้นเอ็น และทางเลือกของการรักษาแบบปกติไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การรักษาด้วยเกล็ดเลือดหนาแน่น หรือ Platelet Rich Plasma (PRP) จะเป็นทางออกที่มีขั้นตอนน้อยกว่าโดยไม่ต้องผ่าตัด มีการบอบช้ำของเนื้อเยื่อน้อย ไม่เกิดรอยแผลเป็น เร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อตามธรรมชาติ ชะลอความเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อและข้อต่อ และเนื่องจากเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยฉีดกลับเข้าไปสร้างเนื้อเยื่อ จึงไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงหากรักษาด้วยวิธีนี้ อีกทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับทางเลือกแบบการผ่าตัด

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล