ผลลัพธ์การรักษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพดี

Event

บายกาย บายใจ กับหมอกรุงเทพภูเก็ต

Event

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

277953+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 207,125 คน

ต่างชาติ 70,828 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2019

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

277953+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 207,125 คน

ต่างชาติ 70,828 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2019

ข่าวกิจกรรม

Event

Patient’s Experience

Event

แค่ขยับ = สุขภาพดี

Event

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล