ผลลัพธ์การรักษา

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

40808+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 22,214 คน

ต่างชาติ 18,594 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2567

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

40808+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 22,214 คน

ต่างชาติ 18,594 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2567

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล