แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพดี

Event

Living Well

Event

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

0+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 169,122 คน

ต่างชาติ 60,876 คน

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

229,998+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 169,122 คน

ต่างชาติ 60,876 คน

ข่าวกิจกรรม

Event

Patient’s Experience

Event

แค่ขยับ = สุขภาพดี

Event

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล