ผลลัพธ์การรักษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพดี

Event

Living Well

Event

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

95392+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 64,523 คน

ต่างชาติ 30,869 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

95392+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 64,523 คน

ต่างชาติ 30,869 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

Event

Patient’s Experience

Event

แค่ขยับ = สุขภาพดี

Event

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล