ประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เป็นคนกลัวการผ่าตัดเราเชื่อใจอาจารย์เพราะอาจารย์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตผ่าตัดคนไข้เยอะมากและผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

นางยุภา นิยมรัตน์

RLE การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

ประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ผมรู้สึกมีไข้ไม่สบายตัวร่างกายตอบสนองได้น้อยลงและที่สำคัญคือ จำใครไม่ได้เลยเลยตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Mr. Christoph Pinter

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

แพ็กเกจ

Package

ข่าวและบทความ

Post

คำแนะนำจากคุณหมอ

Event

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล