ผลลัพธ์การรักษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพดี

Event

Living Well

Event

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

131838+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 92,965 คน

ต่างชาติ 38,873 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2019

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

131838+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 92,965 คน

ต่างชาติ 38,873 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2019

ข่าวกิจกรรม

Event

Patient’s Experience

Event

แค่ขยับ = สุขภาพดี

Event

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล