ผลลัพธ์การรักษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพดี

Event

Living Well

Event

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

56574+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 36,952 คน

ต่างชาติ 19,622 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

56574+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 36,952 คน

ต่างชาติ 19,622 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

ข่าวกิจกรรม

Event

Patient’s Experience

Event

แค่ขยับ = สุขภาพดี

Event

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล