ผลลัพธ์การรักษา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เคล็ดลับสุขภาพดี

Event

บายกาย บายใจ กับหมอกรุงเทพภูเก็ต

Event

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

85277+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 60,216 คน

ต่างชาติ 25,061 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020

กว่า 30

ศูนย์บริการที่ให้การดูแลรักษา

โดยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง

85277+

จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี

ชาวไทย 60,216 คน

ต่างชาติ 25,061 คน

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020

ข่าวกิจกรรม

Event

Patient’s Experience

Event

แค่ขยับ = สุขภาพดี

Event

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล