บทความสุขภาพ

การออกกำลังกายที่บ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อยู่ในท่านั่ง วางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอก และหน้าท้อง หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ ลึก ๆ ให้ท้องป่องออกเมื่อหายใจเข้าจนสุดให้กลั้นค้างไว้ 2-3 วินาที

การเคาะปอด เพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก

การจัดท่า เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เสมหะไหลออกจากหลอดลมเล็กส่วนปลายเข้าสู่หลอดลมใหญ่ส่วนกลาง เมื่อเด็กไอ เสมหะจะถูกขับออกมาได้มากขึ้น

โรคไขมันในเลือดสูงกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าที่ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งได้มาโดยการเก็บข้อมูลทางสถิติของระดับไขมันในเลือดของประชากรทั่วไป ปกติร่างกายคนเราจะมีไขมันอยู่ 2 ชนิด

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)

เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ อีกทั้งสามารถประเมินการไหลเวียนของเลือดในหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลดปวดด้วยกายภาพบำบัด

เป็นการประคบส่วนของร่างกายที่มีอาการปวด เช่น คอ บ่า ไหล่ หลัง ด้วยแผ่นประคบร้อนที่อุณหภูมิเพื่อการรักษา 40 - 45 องศา เป็นความร้อนชื้น

การนวดและทำความสะอาดเปลือกตา Eyelid Treatment

การนวดและทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรังและต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตา เป็นบริการของศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

7 ข้อแนะนำสำหรับขาแรงก่อนลงแข่งขันวิ่งระยะไกล

ปัจจุบันกระแสการออกกำลังกาย และการแข่งวิ่งในระดับต่าง ๆ เป็นที่นิยมมากขึ้น เราจะเห็นว่ามีรายการวิ่งผ่านตาแทบจะทุกสัปดาห์

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด หนาวนี้ดูแลตัวเองอย่างไรดี?

ในช่วงที่อากาศหนาวจะพบว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีภาวะความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได้ เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทำให้เส้นเลือดมีการหดตัว

การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพหัวใจ

การออกกำลังกายทั่วไปหากทำอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายและความพร้อมของสภาพร่างกายก็จะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างระบบต่าง ๆ

การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring) คืออะไร ?

คือการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ตรวจหาหินปูน (calcified plaque) ที่บริเวณหลอดเลือดแดงโคโรนารี

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure)

ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเพียงพอจนส่งผลให้อวัยวะต่างเกิดการขาดออกซิเจน

โรคตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนมีชีวิตประจำวันมากขึ้น โดย 70-80 % ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์นานกว่า 2 ชั่วโมงติดต่อกันใน 1 วัน
1 2 3 5

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล