icon  

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.กรุงเทพภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี ดังนั้นเราจึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ท่านรักษาสุขภาพที่ดีของท่านได้ และยังสามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น


  ทำนัดแพทย์

โทร: 076 254 425 ต่อ 8447 - 8

 บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 โปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน
 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี
 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานบริษัทคู่สัญญา

 การตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • การตรวจเต้านมด้วยระบบดิจิตอล
 • การตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก
 • การตรวจเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อง 1.5 Tesla และเครื่อง Spiral CT Scanning
 • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์
 • เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 การตรวจหัวใจที่ศูนย์หัวใจ

 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 • การตรวจคลื่นเสียงหัวใจ (Echocardiography)

การปรึกษาทางนรีเวช ที่ศูนย์สุขภาพสตรี

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smears) ด้วยวิธีที่แม่นยำโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Thin Prep)
 • การตรวจมะเร็งเต้านม และการตรวจทรวงอก

การตรวจตา ที่ศูนย์จักษุ

 • การตรวจความผิดปกติของสายตา (Refraction)
 • การตรวจต้อหิน

โปรแกรมและแพคเกจการตรวจสุขภาพ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 • โปรแกรมการตรวจตา
 • โปรแกรมการตรวจโรคเบาหวาน
 • โปรแกรมและแพ็กเกจการคัดกรองโรคหัวใจ
 • โปรแกรมและแพ็กเกจการตรวจสุขภาพ
 • แพ็กเกจการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ:

 • ในกรณีติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงาน โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานบริษัท กรุณาโทร 076 254425 ติดต่อ 8415
 • ในกรณีติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี (ส่วนตัว) กรุณาโทร 076 254425 ติดต่อ 8447, 8448

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งในและนอกสถานที่ (Mobile Checkup) ให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ แพทย์อาชีวอนามัยที่พร้อมให้คำแนะนำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล และตรวจวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Service) ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านอาทิเช่น:

 • ห้องปรึกษาแพทย์
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ห้องตรวจสุขภาพที่มีความเป็นส่วนตัว
 • ห้องตรวจทางปฏิบัติการ
 • การตรวจเต้านมด้วยระบบดิจิตอล
 • การตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก
 • การตรวจเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เวลาทำการ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ชั้น 4)
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 07.00 น. – 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 8447 – 8,
076 361 000 ต่อ 8447 – 8,
076 655 000 ต่อ 8447 – 8

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล