นพ.การุณ รามการุณ

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2555: แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ประเทศไทย
  • 2558: เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลหาดใหญ่, ประเทศไทย
  • 2563: ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 4

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2558

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-อังคาร , พฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล