icon  

ศูนย์จักษุ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์จักษุ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตาทุกชนิด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัด โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล


  ทำนัดแพทย์

โทร: 076 254 425 ต่อ 2019 - 20

บริการของศูนย์จักษุ

ตรวจรักษาโรคตาโดยทีมจักษุแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา

 • การรักษาโรคกระจกตาและปัญหาสายตา
 • การรักษาโรคต้อกระจก
 • การรักษาโรคต้อหิน
 • การรักษาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • การรักษาโรคตาในเด็กและภาวะตาเหล่
 • การรักษาโรคของเปลือกตา เช่นหนังตาตก
 • การรักษาโรคท่อน้ำตาตัน

การผ่าตัดรักษาโรคตา

 • การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมชนิดพิเศษเพื่อลดการพึ่งพาแว่นตา เช่น เลนส์หลายระยะ, และเลนส์แก้สายตาเอียง
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดเปลือกตา Blepharoplasty
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • การผ่าตัดต้อหิน
 • Laser : Retinopexy , Capsulotomy,Peripheral Iridotomy,Vitreolysis,Selective LASER Trabeculoplasty

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมส่งเสริมการตรวจสุขภาพสายตาเป็นประจำ สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาทางสายตาและผู้ที่มีโรคทางสายตาสำหรับทุกช่วงอายุวัย อาทิเช่น

 • สำหรับวัยเด็ก แนะนำให้ตรวจสุขภาพตาก่อนเข้าวัยเรียน และสำหรับวัยเรียน
 • สำหรับวัยทำงาน เนื่องจากต้องใช้สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดภาวะตาแห้ง ปัญหาสายตา เป็นต้น
 • สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันตนเองจากภาวะตาบอดจากอาการเบาหวานขึ้นตาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจทำให้ตาถูกทำลายได้ เป็นต้น
 • สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงจากโรคทางด้านสายตา เช่น ต้อหิน, มีภาวะสายตาผิดปกติ, ใช้ยาหยอดตาเป็นประจำ, ใส่คอนเทคเลนส์เป็นต้น
 • สำหรับผู้สูงอายุอายุที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย แนะนำให้ตรวจหาโรคต้อกระจกและต้อหินซึ่งเป็นโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ศูนย์จักษุตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เมื่อท่านมาใช้บริการที่ศูนย์จักษุ ท่านจะได้รับการต้อนรับจากบุคลากรทางการแพทย์ของเรา ศูนย์ของเรามุ่งมั่นที่จะให้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยทุกท่าน ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่กว้างขวาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ต่างๆ อาทิเช่น

 • การตรวจวินิจฉัยโดยใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera)
 • กล้องตรวจแยกชั้นจอประสาทตาและขั้วประสาทตา (OCT)
 • เครื่องอัลตราซาวด์ตา (A-scan, B-scan)
 • เครื่องวัดค่าสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Autorefractor)
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม (IOL-Master)
 • เครื่องตรวจลานสายตา (Perimetry) ที่ช่วยในการวินิจฉัยและติดตามโรคต้อหิน หรือโรคอื่นๆที่สามารถมีความผิดปกติของลานสายตาร่วมด้วย เช่น เนื้องอกในสมอง
 • เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดใช้ลมเป่า เพื่อคัดกรองการเป็นต้อหิน (Tonometer)
 • เครื่องวิเคราะห์กระจกตา (Pentacam)
 • เครื่องเลเซอร์ (Laser – 532 และ Yag – Laser) เพื่อรักษาภาวะเปลือกหุ้มเลนส์ขุ่นมัวหลังจากการสลายต้อกระจก ป้องกันและ/หรือรักษาภาวะต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลัน, รักษาภาวะเบาหวานขึ้นตา และโรคจอประสาทตาอื่นๆ
 • เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (PHACO) ที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น มีบาดแผลขนาดเล็ก และไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • เครื่องถ่ายภาพต่อมไขมันเปลือกตา (meibography)
 • เครื่องประคบอุ่นเปลือกตา (blephasteam) สำหรับบรรเทาอาการตาล้า ตาแห้ง เคืองตา ที่เกิดจากอาการตาแห้ง

คุณนก

ผ่าตัดต้อเนื้อ

คุณจิรา ธีรสุวรรณจักร

การผ่าตัดแก้ไขภาวะหนังตาตก

คุณเพ็ญพิชญ์ชา วระวิบุล

การผ่าตัดต้อกระจก

คุณจํารัส ปิติกุลสถิตย์

ผ่าตัดต้อกระจก

Mr. Iain Alexander

ผ่าตัดสายตาแบบใหม่

Mr. Narkaji Gurung

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

คุณก้องภพ ศุภพฤกษ์

ผ่าตัดสายตาแบบใหม่

Mrs. Diana Mcgowan, Australia

เลสิก

Ms.Tina Tabone, Queensland, Australia

ศัลกรรมกระจกตาแบบใหม่

Dr. Worawut

เลสิก

Ms. Juli

การผ่าตัดตา

Mr. Rafael Lopez

การผ่าตัดตา (Lasik)

Mr. Laurie, Darwin, Australia.

ศัลกรรมกระจกตาแบบใหม่

Mr. Michael Sweeney

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม (RLE)

Rachel Brown

การผ่าตัดเลสิค SPK

Mr. Clifford

การผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์

Mr. Kurt

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

Mr. Rod

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

Mrs. Peta

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมแบบพิเศษ

Miss Janet De Vries

ทำเลสิก

Dr. Alan Chapius

การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

Mr. Wayne John Dargan

การเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

Ms. Carol Ralf

การเปลี่ยนเลนส์การจกตา

เวลาทำการ

ศูนย์จักษุ (ชั้น 2)
เปิดบริการทุกวัน
จันทร์ – พฤหัสบดี 08.00 – 17.00 น.
ศุกร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 2019 – 20,
076 361 000 ต่อ 2019- 20,
076 655 000 ต่อ 2019- 20

เพิ่มเพื่อน

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล