พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2550 แพทย์ศาสตร์บันทิต , คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ประเทศไทย
 • 2551:   แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประเทศไทย
 • จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic), คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2551

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2559-2561: จักษุแพทย์, โรงพยาบาลสงฆ์, ประเทศไทย
 • 2552-2559: หัวหน้าแผนกจักษุวิทยา, โรงพยาบาลน่าน, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • การผ่าตัดต้อกระจก
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาผิดรูป
 • การผ่าตัดก้อนบริเวณรอบตาและเปลือกตา
 • การผ่าตัดศัลยกรรมรอบดวงตาเพื่อความสวยงาม เช่น หนังตาตก , ตา 2 ชั้น ,ถุงใต้ตา
 • การผ่าตัดท่อน้ำตา
 • การผ่าตัดเย็บซ่อมแซม รอบดวงตา
 • รักษาโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกด้วยการฉีด Botox

สัมมนาและฝึกอบรม

 • 2560: ฝึกอบรมผ่าตัดเปลือกตาชั้นสูง โดย Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS) ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล