พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุวิทยา
จักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง

ภาษาพูด

ไทย / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล