พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล