พญ.ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2552: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 2558: จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
  • 2561: จักษุวิทยาเด็กและตาเข, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2558

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล