นพ.วรากร เทียมทัด

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2543: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
  • 2545: จักษุวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี, กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข, ประเทศไทย
  • 2550: จักษุวิทยาเด็กและตาเข, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย
  • Research Fellowships Pediatric ophthalmology & Strabismus, Duke Eye Center NC, สหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2545

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • Certificate International observer ship in Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Boston’s Children Hospital, Harvard Medical school, USA.
  • Certificate Research Scholar in Pediatric Ophthalmology and Strabismus and Pediatric Glaucoma, Duke Eye Center Duke University.

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล