นพ.สินชัย ธนบดีธรรมจารี

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจและรักษาโรคตาทั่วไป
  • การรักษาและผ่าตัดต้อกระจก
  • การผ่าตัด Refractive Lens Exchange (RLE)

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป, โรงพยาบาลหนองจิก, ปัตตานี, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป, โรงพยาบาลไม้แก่น, ปัตตานี, ประเทศไทย
  • จักษุแพทย์, โรงพยาบาลพังงา, พังงา, ประเทศไทย
  • จักษุแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พุธ , ศุกร์ เวลา 08.30-16.00น.
วันพฤหัสบดี , เสาร์ เวลา 08.30-12.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล