พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุวิทยา - โรคกระจกตาและการแก้ไขสายตา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • ผู้เชี่ยวชาญกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • การรักษาโรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันเปลือกตาทำงานผิดปกติ
 • การผ่าตัดต้อกระจก
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดแก้ไขสายตา (LASIK)

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลดอนสัก
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน
 • จักษุแพทย์, โรงพยาบาลป่าตอง และ แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • วิทยากร เรื่อง การรักษาโรคตาแห้ง การผ่าตัดต้อกระจกคุณภาพสูง การบริจาคดวงตา
 • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขสายตาและเลสิก, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

สถิติจำนวนคนไข้ที่เคยให้การรักษา/ผ่าตัด

 • ให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก มากกว่า 500 ราย และผ่าตัดแก้ไขสายตา (LASIK) มากกว่า 1,000 ราย

ตารางออกตรวจ

Monday – Friday 08.30 am – 03.00 pmสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล