พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

จักษุวิทยา - โรคกระจกตาและการแก้ไขสายตา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

Qualifications

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย

Certificates

 • ผู้ชำนาญการด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

Specialty

 • การรักษาโรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันเปลือกตาทำงานผิดปกติ
 • การผ่าตัดต้อกระจก
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดแก้ไขสายตา (LASIK)

Education and Work Experience

 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลดอนสัก
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน
 • จักษุแพทย์, โรงพยาบาลป่าตอง และ แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • วิทยากร เรื่อง การรักษาโรคตาแห้ง การผ่าตัดต้อกระจกคุณภาพสูง การบริจาคดวงตา
 • จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดแก้ไขสายตาและเลสิก, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

งานสัมมนา / ประชุม / ฝึกอบรม

2565

 • the 40Th congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Milan, Italy
 • บรรยายในงานสัมมนา “TRB OTC “DED&MGD กับทางเลือกที่ใช่ในร้านขายยา” โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • ประกาศนียบัตร “Healthy aging: concepts, interventions and preparing for future” มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
 • งานประชุมวิชาการ “Basic To Beyond เครือข่ายจักษุแพทย์ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 5” โรงแรมตรีวนันดา ภูเก็ต

2564

 • ประกาศนียบัตร Digital wellbeing สุขภาวะดิจิตัล มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศอังกฤษ
 • การประชุมออนไลน์ 39th Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons
 • การประชุมออนไลน์ 12th Congress of the European society of cornea and ocular surface specialist.
 • การบรรยายออนไลน์ Knowing Thai dry eye Framework. Practical Dry eye Framework Implementation
 • ประกาศนียบัตร How do emerging options address the signs and symptoms of dry eye disease Vindico Medical Education
 • ประกาศนียบัตร Demodex blepharitis: Time to try a mite harder. Vindico Medical Education
 • ประกาศนียบัตร Ocular Toxicities in patients with cancer: Multidiscipilnary perspective. Vindico Medical Education
 • การบรรยาย “Fill the gap” with Presbyopia-Corecting IOL RCOPT
 • การบรรยาย Telemedicine 20th Asian Conference on clinical pharmacy
 • ประกาศนียบัตร The power of stories to fuel innovation empathize and prototype innovation at work: ideation Center of professional development, Standford University
 • การบรรยาย Giving patient the best clinical outcomes with Tecnis Synergy IOL
 • ประกาศนียบัตร The telephone and telemedicine in Clinical medicine: An instrument of opportunity and risk, The Harvard medical school.
 • การบรรยาย Management dry eye from basic to advance in BDMS.

2563

 • การบรรยาย Tecnis Eyhance: Beyond the standard of monofocal IOL
 • การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

2562

 • งานประชุมวิชาการ “Basic To Beyond เครือข่ายจักษุแพทย์ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3” โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • การประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ “เทคโนโลยีล่าสุดในจักษุวิทยา – เลเซอร์โรคน้ำวุ้นตาเสื่อม” โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต
 • การบรรยาย “เปลือกตาและและโรคที่เกี่ยวข้อง: การรักษาเปลือกตา” โรงพยาบาลวิภาวดี
 • การประชุม “การประชุมด้านการประกันภัย: โรคตาในยุคดิจิทัล” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • การบรรยาย “วันต้อกระจก 2562 จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ: เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น – วิธีการใหม่ในการจัดการโรคผิวหน้าลูกตา” โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
 • การบรรยาย “วันต้อหิน 2562 โรคเปลือกตาอักเสบจากไร” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • การประชุมวิชาการ “Smart Pharmacist โรคตาและยาหยอดตา” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2561

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เลเซอร์สำหรับโรคต้อหินและเงาตะกอนน้ำวุ้นตา” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • งานสัมมนา “TRB OTC 2018 “กับดักในการใช้ยารักษาโรคตาแห้ง” โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร
 • ค่ายเบาหวาน “เบาหวานเข้าจอประสาทตา” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ประชุมวิชาการ “Basic To Beyond เครือข่ายจักษุแพทย์ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2” โรงแรมพูลแมน อาเคเดีย ในทอน จังหวัดภูเก็ต
 • งานสัมมนา “งานสัมมนาสาธารณสุขในหัวข้อ “ดวงตาสดใสดูอ่อนวัยอยู่เสมอ : โรคตาแห้ง” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการบูรณาการการประชุมวิชาการในเชิงปฏิบัติ” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • การบรรยาย “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข – โครงการแพทย์เยี่ยมบ้าน” ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ สุขอนามัยและการดูแลดวงตา โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง
 • การบรรยาย “อายุยืนยาวด้วยสายตาที่อ่อนเยาว์: แนวทางสมัยใหม่ในการรักษาต้อกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • การประชุมวิชาการ “TRB แนวทาง DEWS II: “สุขอนามัยเปลือกจาก: จากการรักษาแบบเดิมสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ” โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ มาเก๊า มาเก๊า
 • งานสัมมนา “งานสัมมนาเภสัชศาสตร์การศึกษาดวงตา “การรักษาจักษุวิทยาในอนาคตด้วยวิวัฒนาการของยา – จากการทดลองทางคลินิกสู่การ ปฏิบัติ น้ำตาเทียมและยากระตุ้นการสร้างน้ำตา” โรงแรมคาตาลิยา จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

2560

 • การบรรยาย “กิจกรรม Muang Thai Wellness day: “เทคนิคการดูแลดวงตา” โดยเมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2559

 • การบรรยาย “การรักษาภาวะต่อมน้ำตามัยโบเมียนทำงานผิดปกติ (MGD): วิธีการรักษาอันล้ำสมัยด้วยศาสตร์และศิลป์– “แว่นประคบอุ่นเปลือกตา Blephasteam” โรงแรม รีอัล ปาลาซิออส เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
 • งานประชุมวิชาการ “Basic To Beyond ด้านจักษุวิทยา” เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

สถิติจำนวนคนไข้ที่เคยให้การรักษา/ผ่าตัด

พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ นอกเหนือจากความชำนาญในด้านการผ่าตัดต้อกระจก พญ.เขมวรรณ ยังมีความชำนาญการในโรคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคตาแห้ง การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (ICL) เลสิค เลสิคไร้ใบมีด (Femto LASIK) การผ่าตัดปรับแต่งความโค้งของกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ (PRK) ภาวะต่อมน้ำตามัยโบเมียนทำงานผิดปกติ (MGD) และโรคเปลือกตาอักเสบจากไรขนตา

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการเป็นจักษุแพทย์ พญ.เขมวรรณ มีความมุ่งมั่นในการมอบการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ โดยให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกมาแล้วมากกว่า 1,000 ราย ผ่าตัดแก้ไขสายตา (LASIK) มากกว่า 1,000 ราย รวมถึงการผ่าตัดรักษาภาวะสายตายาวตามอายุ เพื่อปรับการมองเห็นให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยลดการพึ่งแว่นสายตาช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต คุณภาพการมองเห็นที่ดีมากยิ่งขึ้น

ตารางออกตรวจ

จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล