พญ.ยุวลักษณ์ ผิวนวล

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ชะลอวัย

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2564 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กำลังศึกษา)
  • 2548 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • สิงหาคม 2562 Nutraceutical 2019 Conference, กระทรวงสาธารณสุข
  • ตุลาคม 2563 Chelation Therapy workshop, สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์, พุธ – ศุกร์  เวลา 08.00-17.00 น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล