นพ.สฤษดิ์พงศ์ กาญจนวงศ์ดีงาม

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

ฝังเข็ม
เวชศาสตร์ชะลอวัย

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ผุ้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย RoyalLife Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Anti-aging Medicine Specialist, RoyalLife Anti-Aging Center at Bangkok Phuket Hospital
  • แพทย์ผุ้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มแบบผสมผสาน ลดปวด ฝังเข็มด้วยเลเซอร์ แผนกฝังเข้มและการแพทยืทางเลือกโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00น.
วันเสาร์ เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล