นพ.สุเมธ พิทักษ์

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2532: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2547: เวชศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป, ประเทศไทย, 2547

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

การสัมมนาและการฝึกอบรม

  • 2547: การรับรองการช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับหัวใจและหลอดเลือด (ACLS)
  • 2551: หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์ 2 เดือนได้รับการรับรอง
  • Occupational Medicine 2 Months Course Certificated

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2532-2533: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลเมโย, ประเทศไทย
  • 2534-2535: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลนาโยง, ประเทศไทย
  • 2536-2545: แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลสมิติเวช, ประเทศไทย
  • 2546- ปัจจุบัน: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ไม่มีตารางนัดสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล