ประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการ

Bangkok Hospital Phuket

ผมรู้สึกมีไข้ไม่สบายตัวร่างกายตอบสนองได้น้อยลงและที่สำคัญคือ จำใครไม่ได้เลยเลยตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Mr. Christoph Pinter

Heart valve surgery

ประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการ

Bangkok Hospital Phuket

เป็นคนกลัวการผ่าตัดเราเชื่อใจอาจารย์เพราะอาจารย์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตผ่าตัดคนไข้เยอะเยอะมากและผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

Ms. Yupa Niyomrat

Refractive Lens Exchange

ประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการ

Bangkok Hospital Phuket

I thought l was going to die l think l was probably close to it some of its kind of sad because it was a rough time for me ...

Mr. George Marlins Stone

Malaria Disease

ประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการ

Bangkok Hospital Phuket

I found Bangkok Hospital I've walked into the hospital and it's just oh wow it is so impressive with staff pulsing very professional

Mr. Andrew Williams

Dental Bridges

Packages

Package

News & Articles

Post

Doctor's Quote

Event

Subscribe to

Our Newsletter

Please enter your email to get the latest update from us.