นพ.พิเศษศักดิ์ วัฒนศิริ

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, Gullas College of Medicine, ฟิลิปปินส์
  • เวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป, ฟิลิปปินส์
  • สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน, ประเทศไทย

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ใช้ทุน, โรงพยาบาลเลิดสิน, ประเทศไทย
  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลศิริราช, ประเทศไทย
  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย
  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ไม่มีตารางนัดสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล