พญ.ผกามาศ เขียวฉ่ำ

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

ไม่มีตารางนัดสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล