นพ.วิทวัส รามการุณ

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย
  • เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลหาดใหญ่, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันพุธ-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล