พ.ญ.ศศิภา สามัคคีธรรม

ความเชี่ยวชาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

การศึกษา

  • 2555 – 2561 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • 2562 – 2565 วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
  • 2565 – ปัจจุบัน ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประกาศนียบัตร

  • 2564 ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  • 2565 ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11) สมาคมเซลล์บำบัดไทย 

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2561 – 2562 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่
  • 2562 – 2565 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสารภี
  • 2565 – 2566 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เดอะฮิลล์ รีแฮปเซ็นเตอร์ และ ประสานงานทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
  • 2566 แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ลากูน่าเวลเนสภูเก็ต


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล