การตรวจและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวน (Cardiovascular Vascular Intervention)

เป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ โดยการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เข้าไปทำการตรวจหรือรักษา เช่น

 • การตรวจหลอดเลือด (Angiography) เป็นการตรวจภาพหลอดเลือดโดยใช้สารทึบรังสี
 • การขยายหลอดเลือด (Angioplasty) เป็นการใช้บอลลูนหรือบอลลูนเคลือบยาขยายหลอดเลือดที่ตีบหรืออุดตัน
 • การใส่ขดลวดค้ำยัน (Stent implantation) เป็นการใช้ขดลวดยาค้ำยันชนิดเคลือบ ผนังหลอดเลือดที่ขยายแล้วไม่ให้ตีบกลับ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจและรักษา

 • แจ้งแพทย์ถึงประวัติทางการแพทย์และยาที่รับประทานอยู่
 • หยุดยาบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด
 • หยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการตรวจ

ขั้นตอนการตรวจและรักษา

การตรวจและรักษาจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยแพทย์จะทำการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่จะใส่สายสวน จากนั้นจึงใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดตามข้อบ่งชี้ เช่น

 • การตรวจหลอดเลือด: แพทย์จะใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบหรือข้อมือ จากนั้นจะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อการตรวจให้เห็นภาพหลอดเลือดชัดเจน
 • การขยายหลอดเลือด: แพทย์จะใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดที่ตีบหรืออุดตัน จากนั้นจะขยายหลอดเลือดโดยใช้บอลลูน หรือบอลลูนเคลือบยา
 • การใส่ขดลวดค้ำยัน: แพทย์จะใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดที่ขยายแล้ว จากนั้นจะใส่ขดลวดค้ำยันชนิดเคลือบยาเข้าไปในหลอดเลือด

การดูแลตนเองหลังการตรวจและรักษา

หลังการตรวจและรักษาผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวนโดยทั่วไป ผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจึงสามารถกลับบ้านได้ โดยผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการตรวจและรักษา

การตรวจและรักษาผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวนเป็นวิธีการรักษาที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น

 • เลือดออก
 • การติดเชื้อ
 • เส้นประสาทหรือหลอดเลือดถูกกระทบกระเทือน
 • การฉีกขาดของหลอดเลือด

อย่างไรก็ตาม ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้น้อยมาก โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูสภาพและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ข้อดี

 • เป็นวิธีการรักษาที่ทำให้มีบาดแผลต่อร่างกายน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด
 • ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็วกว่า

สรุป

การตรวจและรักษาผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวนเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการและวางแผนการตรวจหรือรักษาอย่างเหมาะสม

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล