นพ.วทัญญู ปลายเนตร

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • เภสัชศาสตร์บัณฑิต, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย พ.ศ. 2531
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย พ.ศ. 2537
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, พ.ศ. 2544
 • ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จากแพทยสภา, พ.ศ. 2547

ความชำนาญพิเศษ

นพ.วทัญญู ปลายเนตร มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำหัตถการสวนหัวใจเพื่อรักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า 3,000 ราย

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันทรวงอก, พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2561
 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ และแพทย์หัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม

 • การใส่ Permanent pace maker, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 1 มิ.ย. 2547-31 พ.ค. 2548
 • การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 1 มิ.ย. 2548-31 พ.ค.
 • The 4th Asian Interventional Centara Grand & Bangkok Cardiovascular Therapeutics Convention Centra, Central World, Bangkok, Thailand, 25-27 มิ.ย 2551
 • Advanced PCI training program Toyohashi Heart Center, Japan of Toyohashi Heart Center, 5 ม.ค. 2555–5 ม.ค. 2556 

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ

 • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , พุธ-พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.
วันเสาร์ เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล