นพ.วทัญญู ปลายเนตร

ความเชี่ยวชาญ

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2537 – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • 2543 – วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย
  • 2547 – วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย
  • 2549 – อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • Advance complex PCI – Toyohashi Heart center, Nagoya, Japan

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2549 – 2561 อายุรแพทย์โรคหัวใจ สถาบันทรวงอก
  • 2561 – ปัจจุบัน อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  • 2561 – ปัจจุบัน แพทย์ Interventionist  ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

มีประสบการณ์ในการทำหัตถการสวนหัวใจเพื่อรักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า 3,000  รายติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล