บทความสุขภาพ

โรคไขมันในเลือดสูงกับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคที่มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าค่าที่ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งได้มาโดยการเก็บข้อมูลทางสถิติของระดับไขมันในเลือดของประชากรทั่วไป ปกติร่างกายคนเราจะมีไขมันอยู่ 2 ชนิด

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)

เป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ อีกทั้งสามารถประเมินการไหลเวียนของเลือดในหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(Acute Myocardial Infarction) โดยวิธีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)

เกิดเนื่องจากมีการตีบตันเฉียบพลันของหลอดเลือดหัวใจนั่นเอง โดยมีกลไกอันเนื่องมาจากไขมันที่เคยสะสมในหลอดเลือดมาช้านาน เกิดมีการปริแตกขึ้น

ตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV

เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนเป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของตะกอนหินปูนในหูชั้นใน

ทำความเข้าใจ วิธีกินยาพาราเซตามอลให้ปลอดภัย

ยาสามัญประจำบ้านช่วยบรรเทาอาการปวด ลดไข้ หรือไม่ว่าจะปวดอะไร ทุกคนก็จะนึกถึงยาพาราฯ เป็นอันดับแรก ๆ

การออกกำลังกายที่บ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อยู่ในท่านั่ง วางมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอก และหน้าท้อง หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ ลึก ๆ ให้ท้องป่องออกเมื่อหายใจเข้าจนสุดให้กลั้นค้างไว้ 2-3 วินาที

การเคาะปอด เพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก

การจัดท่า เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เสมหะไหลออกจากหลอดลมเล็กส่วนปลายเข้าสู่หลอดลมใหญ่ส่วนกลาง เมื่อเด็กไอ เสมหะจะถูกขับออกมาได้มากขึ้น

การลดปวดด้วยกายภาพบำบัด

เป็นการประคบส่วนของร่างกายที่มีอาการปวด เช่น คอ บ่า ไหล่ หลัง ด้วยแผ่นประคบร้อนที่อุณหภูมิเพื่อการรักษา 40 - 45 องศา เป็นความร้อนชื้น

การนวดและทำความสะอาดเปลือกตา Eyelid Treatment

การนวดและทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรังและต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตา เป็นบริการของศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
1 2 3 4 6

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล