โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ร่วมกับ Medical Tourism Association (MTA)  และ Global Healthcare Accreditation (GHA) ยกระดับมาตรฐานบริการสู่ความเป็นสากล

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์ฐิฏิ  สมุทรรัตน์ Chief Partnership Officer พร้อมคณะผู้บริหาร คณะการตลาดต่าง ประเทศเเละ Expatriate Marketing Team หัวหน้าศูนย์ SBU / COE เครือโรงพยาบาล กรุงเทพ จังหวัดภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Medical Tourism Association  (MTA) และ Global Healthcare Accreditation (GHA) นำโดย Mr. Jonathan  Edelheit ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง MTA, Ms. Renee-Marie Stephano  CEO ของ GHA และ Dr. Somporn Kumphong กรรมการที่ปรึกษา GHA ได้ร่วม พูดคุยและเยี่ยมชมศักยภาพของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ในระดับสากล  เริ่มด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ณ สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ศูนย์หัวใจ,  ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์สมองและระบบประสาท, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  

ต่อมาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ณ ศูนย์ ARTEMES และ Mother and Child Center เพื่อมุ่งเน้นไป ที่การยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของ โรงพยาบาลสู่ความเป็นสากลในระดับโลก โดยการวางแผนความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยและแขกที่มา เยือน รวมไปถึงเป็นบรรทัดฐานทางวิชาชีพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2567 

เกี่ยวกับ Medical Tourism Association (MTA) MTA เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ MTA ทำงานร่วมกับโรงพยาบาล คลินิก หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้าประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ เกี่ยวกับ Global Healthcare Accreditation (GHA) GHA เป็นองค์กรอิสระที่ให้การรับรองมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลและคลินิกทั่วโลก GHA มุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพการบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย GHA ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโล 

ภาพกิจกรรม

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล