คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

รักษาการประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่ม 6

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Nattaweit Meegul

นายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล

Assistant Hospital Director - Mr. Kamonsak Reungjarearnrung

คุณกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง

นายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล