โรงพยาบาลเครือข่าย

“กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เราคือที่หนึ่งด้านการแพทย์ของเมืองไทย”

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มจากกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ และเพิ่มเครือข่ายสู่กลุ่มโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อันได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และอีกหนึ่งโรงพยาบาลชั้นนำ คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กลุ่มโรงพยาบาลของเราให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสหสาขา อาทิ แพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ, พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, นักกายภาพบําบัด, นักโภชนาการ, นักรังสีวิทยา, นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น บุคลากรของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีใบรับรองคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงในการทำงานในแต่ละสาขา

นอกจากความพร้อมทางด้านบุคคลแล้ว เรายังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลและกลุ่มโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

 • กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
 • กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
 • กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
 • กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • Royal Phnom Penh Hospital (ประเทศกัมพูชา)
 • Royal Angkor International Hospital (ประเทศกัมพูชา)

 โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ (BHQ)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ (รักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร)
 • โรงพยาบาลวัฒโนสถ (รักษาโรคมะเร็งเแบบครบวงจร)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
 ภาคกลาง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช​
 • โรงพยาบาลเทพากร
 • บีดีเอ็มเอสเวลเนส คลินิก
 ภาคตะวันออก
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 • โรงพยาบาลจอมเทียน
 • โรงพยาบาลศรีระยอง
 ภาคใต้
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 • โรงพยาบาลดีบุก
 ภาคเหนือ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
 ภาคตะวันตก
 • โรงพยาบาลกรุงเพชรบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล