โรงพยาบาลเครือข่าย

“กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เราคือที่หนึ่งด้านการแพทย์ของเมืองไทย”

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มจากกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ และเพิ่มเครือข่ายสู่กลุ่มโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าของเมืองไทย อันได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และอีกหนึ่งโรงพยาบาลชั้นนำ คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

กลุ่มโรงพยาบาลของเราให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสหสาขา อาทิ แพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ, พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร, นักกายภาพบําบัด, นักโภชนาการ, นักรังสีวิทยา, นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น บุคลากรของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีใบรับรองคุณวุฒิ และมีประสบการณ์สูงในการทำงานในแต่ละสาขา

นอกจากความพร้อมทางด้านบุคคลแล้ว เรายังมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ (รักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร)
 • โรงพยาบาลวัฒโนสถ (รักษาโรคมะเร็งเแบบครบวงจร)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์

 ภาคกลาง

 • โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลเมืองราช
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

 ภาคตะวันออก

 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

 ภาคใต้

 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
 • โรงพยาบาลดีบุก
 • โรงพยาบาลสิริโรจน์
 • Ranong International ระนองอินเตอร์เนชั่นแนล

 ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

 ภาคตะวันตก

 • โรงพยาบาลกรุงเพชรบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 • โรงพยาบาลเมืองเพชร

 ประเทศกัมพูชา

 • Royal Phnom Penh Hospital
 • Royal Angkor International Hospital

 กลุ่มโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

 1. กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
 2. กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
 3. กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
 4. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

 

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล