โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ต้อนรับสู่โครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นองค์กรทางการแพทย์ ที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับชาวภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงมายาวนาน นอกจากการให้บริการทางการแพทย์แล้ว เรายังมุ่งเน้นที่จะตอบแทนคืนสู่สังคมและชุมชน เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกคนได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสุขภาพของทุกคน โดยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของเรา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชาวภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ห่วงใยและแบ่งปัน”

คุณปริยา จุลพงษ์, ผู้จัดการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณปารียา จุลพงษ์, ผู้จัดการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กล่าวว่า “เรายังตระหนักดีว่า คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นผ่านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ”

แนวคิดในการทำงาน
โครงการที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสร้างสรรค์ขึ้น จะคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปลูกฝังให้บุคคลากรภายในองค์กรรวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละกิจกรรมอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

 1. โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 จังหวัดอันดามัน
 2. โครงการชวนพี่สอนน้อง
 3. โครงการตุ๊กตาชูกำลัง
 4. โครงการทาสีสดใสให้โรงเรียนน้อง ๆ
 5. โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด
 6. โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อน
 7. โครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ
 8. โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนในเขตอันดามัน (EM Ball)
 9. โครงการ 12 ปี 12 ตู้ยา (ยักษ์) สู่โรงเรียน
 10. โครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยในเขต 3 จังหวัดอันดามัน
 11. โครงการดูแลโภชนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์

 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอื่น ๆ

 1. ศิลปะเพื่อโลกสวย (Art for the Earth)
 2. รักษาโรค “Lobster-claw foot” และทำขาเทียมให้กับเด็กชายอรัส

 


 

สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล