ประวัติโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต ทางตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหาดป่าตอง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลเริ่มการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 และเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ในฐานะบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท อนุภาษ จำกัด และกลุ่มผู้ร่วมทุนท้องถิ่น รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 800 ล้านบาท

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งเน้นการมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา ดังนั้นตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจึงทุ่มเทที่จะถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ และการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมาโดยตลอด ทางโรงพยาบาลได้จัดทำรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน อาทิ แพ็กเกจตรวจสุขภาพไดมอนด์สำหรับผู้บริหาร และแพ็กเกจแวลูโกลด์ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงมีการตรวจผลเลือด, การตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวด์, การตรวจเอกซเรย์, เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI), เครื่องตรวจซีทีสแกน, การทดสอบบนลู่วิ่ง (TMT), การทดสอบการทำงานของปอด, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจทันตกรรม และการทดสอบสายตา เป็นต้น

คณะแพทย์ของโรงพยาบาล เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ในด้านความเป็นผู้นำและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยอาการ และการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ด้วยโรงพยาบาลตระหนักดีว่า การอบรมเป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านว่า บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถรักษาคุณภาพทางการแพทย์ในระดับแนวหน้าได้เป็นอย่างดี

สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาล มีดังนี้ เตียงผู้ป่วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,000 ราย และผู้ป่วยใน 200 ราย พร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 23 ศูนย์ และห้องพักฟื้นผู้ป่วย ห้องผ่าตัดจำนวน 5 ห้อง ห้องผู้ป่วยหนักจำนวน 11 ห้อง และห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจจำนวน 8 ห้อง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ท่านพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำในจังหวัด และได้ริเริ่มจัดทำคลินิกภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 15 คลินิก ภายในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด

ภาพถ่ายภายนอกตัวอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ปี 2560

Hospital Outdoor

แนวคิดการออกแบบอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

รูปแบบสถาปัตยกรรมในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ผสานกับสถาปัตยกรรมของชุมชนชาวจีนซึ่งอพยพมาอยู่ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น ทีมสถาปนิกได้รวบรวมข้อมูลในเชิงสถาปัตยกรรมทั้งในตัวเมืองภูเก็ต ปีนัง มาเลเซีย และสิงคโปร์เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบของอาคารเดิม จากข้อมูลนั้นสถาปัตยกรรมในตัวเมืองภูเก็ตในยุคแรกนั้นเป็นช่วงพัฒนาเมือง ที่เริ่มมีการเข้ามาของชาวจีน อาศัยรวมอยู่กับคนท้องถิ่น สถาปัตยกรรมจะมีรูปแบบจีนค่อนข้างชัดเจน ในประมาณปี พ.ศ. 2444 – 2474 เป็นช่วงที่ชาติตะวันตกเริ่มล่าอาณานิคม การทำเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟู ทำให้การติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้น คนภูเก็ตเองมักส่งลูกหลานไปเรียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหลมมลายู ได้แก่ ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ ซึ่งมีอิทธิพลของสถาปัตยกรรม ชิโน โคโลเนียล อยู่ทั่วไป จึงเป็นที่มาของการนำสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับชาติตะวันตกมาเป็นรูปแบบในการสร้างบ้านในภูเก็ตนับจากนั้น

จากนโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกับชุมชนนั้น การปรับรูปลักษณ์และรูปแบบของอาคารเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ทีมสถาปนิกได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของอาคารแบบ ชิโน โคโลเนียล จากทั้งในตัวเมืองภูเก็ต ปีนัง สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อวางเป็นแนวคิดการออกแบบ หน้าตึกอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตทั้งหมด

มุมมองภายนอกอาคารถูกออกแบบให้เห็นเป็นอาคารสามชั้น โดยส่วนล่างของอาคารมีเสาปูนและโค้งประตูทรงยุโรป เพื่อให้เหมาะกับขนาดอาคารรวมถึงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดภูเก็ตซึ่งค่อนข้างร้อนชื้น ส่วนกลางเลียนแบบหน้าต่างบานเกล็ดโบราณที่สามารถระบายอากาศได้ดี รวมทั้งมีช่องลมรูปดอกไม้ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในสถาปัตยกรรม ชิโน โคโลเนียล ด้านบนนั้นเป็นช่องลมใหญ่ที่เรียกว่า ตามังกร ประดับลวดลายตามแบบโบราณ

นอกจากนี้เหนือโค้งประตูหน้าต่างยังมีศิลปะปูนลอยตัวรูป B+ อยู่ทั้ง 24 บาน ซึ่งโดยทั่วไปนั้นนิยมใส่ลวดลายประจำตระกูลหรือภาพที่แต่ละครอบครัวชื่นชอบ

ภาพถ่ายภายนอกตัวอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในอดีต

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล