นพ.ธนวรรธน์ ฟองศรี

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
เวชศาสตร์การกีฬา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ประวัติการศึกษา

  1. อนุมัติบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2561 จากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิก ส์แห่งประเทศไทย ( Orthopedic Sport medicine Clinical Fellowship program (July 2014-June2015): Phramongkutklao Hospital and College of Medicine, Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand Bangkok, Thailand )
  2. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2555 จาก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิก ส์แห่งประเทศไทย (Orthopedic Surgery Residency 2008-2012: Phramongkutklao Hospital and College of Medicine (Chief Resident, 2011-2012), Bangkok, Thailand)
  3. แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2548 จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (second-class honors, Doctor of Medicine M.D. from Prince of Songkla University )

ความรู้ความชํานาญ (Expertise)

  1. โรคและการบาดเจ็บทางกระดูกและข้อ (Orthopedic diseases and injuries)
  2. ผ่าตัดรักษาการหักของกระดูกระยางค์บนและล่าง(Surgery for upper and lower limb fractures)
  3. รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Sports injuries)
  4. ให้คําแนะนําการเพิ่มสมรรถภาพการออกกําลังกาย (advice on increasing exercise performance.)
  5. การผ่าตัดผ่านกล้องข้อไหล่ ข้อศอก ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroscopy surgery)


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล