นพ.สัญชัย แซ่เบ้

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุกระดูกและข้อ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
  • ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ 2558
  • ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ ,พฤหัสบดีอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล