นพ.คณิศร ไชยมณีกร

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2532: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • 2536: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ , คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • 2537: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2537

ความชำนาญพิเศษ

นพ.คณิศร ไชยมณีกร มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดแบบส่องกล้องข้อสะโพกและข้อเข่าเป็นพิเศษ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

การสัมมนาและการฝึกอบรม

 • 2553: Siriraj Advance Hip & Knee Arthroplasty Symposium, Bangkok Thailand
 • 2556: AOTrauma Current Concept Course – Upper Extremity with Anatomical Specimen Workshop, AOTRAUMA, Chiang Mai, Thailand
 • 2558: The royal college of Orthopaedic surgeons of Thailand, Advanced Surgical Exposures in Difficult Fractures Cadaveric Workshop Trauma Section of the Royal College of Orthopaedic Surgeone of Thailand
 • 2558: 7th Asia Pacific Osteoarthritis Expert Forum, Asia Pacific OA Expert Forum, Hong Kong
 • 2558: In recognition of your participation at The 10th International Congress of Chinese Orthopaedic Association, COA 2015 Chinese Orthopaedic Association Chongqing, China
 • 2559: Hip Journey – Discover and Recover, The 36th Annual Congress, The Hong Kong Orthopaedic Association
 • 2559: Globalized Trend in Spine Care, Bangkok Hospital Phuket, Thailand
 • 2559: The 3rd Advanced Training Course on Osteoporosis,Thai Osteoporosis Foundation (TOPF) ,Pattaya Thailand
 • 2560: Good Clinical Practice (GCP) AO Foundation Bangkok, Thailand
 • 2560: BDMS Minimally Invasive Osteosynthesis Cadaveric course Bangkok Dusit Medical Services, Thailand
 • 2560: Osteoporosis Training Course 2017,Thai Osteoporosis Foundation (TOPF) Eastin Grand Sathorn, Bangkok Thailand
 • 2561: Golden Tulip Sovereign Hotel, Thai Osteoporosis Foundation (TOPE), Bangkok Thailand
 • 2561: AOTrauma Masters Course – Foot and Ankle, U.E M.S Davos, Switzerland
 • 2561: รู้ทัน..กันหักซ้ำ Thailand FLS Forum & Workshop, โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 • 2561: The 20th Biennial Congress of the Asia Pacific Orthopaedic Association, APOA 2018, Antalya Turkey
 • 2561: AOTrauma Masters Course – Foot and Ankle, AOTRAUMA, Davos, Switzerland

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2537-2538: ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, จันทบุรี, ประเทศไทย
 • 2539-2545: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 254ุ6-ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทางกระดูกและข้อ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล