พญ.ทยาภัทร บุญเกษม

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ความชำนาญเฉพาะทาง

ศัลยศาสตร์ทางมือ และจุลศัลยศาสตร์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2554 วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2555 ศัลยศาสตร์ทางมือ และจุลศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญพิเศษ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์พุธ , อาทิตย์ เวลา 08.30-15.00.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล