icon  

คลินิกเด็ก (กุมารเวช)

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

คลินิกเด็ก (กุมารเวช)

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ย่อมเป็นรากฐานให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ฉลาด ไม่เจ็บป่วย คลินิกเด็กโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กแบบครบวงจร ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล โดยทีมกุมารแพทย์หลากหลายสาขา และเครื่องมือทางการแพทย์์ที่ทันสมัยสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

 บริการของคลินิกเด็ก

คลินิกเด็กของเราให้การบริการสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 15 ปี โดยครอบคลุมการให้บริการดังต่อไปนี้

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครทำประกันชีวิต
 • การตรวจสุขภาพเพื่อการศึกษาต่อ
 • ตรวจรักษาเด็กป่วย
 • ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลเด็ก
 • การให้วัคซีนเด็กตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนเสริมต่างๆ และวัคซีนในกรณีพิเศษ เช่นกรณีเดินทางไปต่างประเทศ ไปศึกษาต่อ หรือมีโรคระบาดต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ
 • คลินิกเฉพาะทาง:
  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • โรคไต
  • โรคหัวใจเด็ก
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ประสาทวิทยา
  • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • การดูแลเด็กพิเศษ เช่น กลุ่มเด็กพัฒนาการไม่สมวัย กลุ่มเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ฯลฯ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ที่คลินิกเด็กโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ท่านจะได้พบกับการตกแต่งสถานที่ที่สดใสสวยงาม ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อลดการตื่นกลัวและความเครียดของเด็กเมื่อมาโรงพยาบาล คลินิกของเราเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น:

 • ห้องตรวจสำหรับเด็กป่วย 6 ห้อง
 • ห้องตรวจสำหรับเด็กที่มารับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 7 ห้อง
 • ห้องตรวจแยกระหว่างเด็กป่วยและเด็กสุขภาพดี เพื่อป้องกันเด็กสุขภาพดีที่มาตรวจที่โรงพยาบาล
 • ห้องให้นมแม่สำหรับทารก ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับคุณแม่และลูกน้อยในการพักผ่อนอย่างมีความสุข
 • อุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดมีมาตรฐานคุณภาพ และได้รับการสอบเทียบความเที่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอ
 • ห้องน้ำสำหรับเด็ก ซึ่งมีสุขภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก พร้อมทั้งมีเตียงเปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับทารก
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ(ECHO)
 • เครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ (CCTA)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องซีทีสแกน (CT scanner)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอสแกน (MRI scanner)
 • ห้องวินิจฉัยด้วยวิธีอัลตราซาวด์

เวลาทำการ

คลินิกเด็ก (กุมารเวช) (ชั้น 1)
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1011

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล