นพ.จิรชาติ พรหมมาศ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2552-2557 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2559-2562 – ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • 2562-2564 – สาขาโรคทางเดินอาหารเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2558
 • สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศไทย
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ, ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2558 – 2559 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • 2559 – 2562 แพทย์ประจําบ้าน, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2562 – 2564 แพทย์ประจําบ้านต่อยอด, สาขาโรคทางเดินอาหารเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2564 – ปัจจุบัน กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ผลงานวิจัย

 • Natural Course of Bacterial Sepsis-induced Cholestasis in Neonates: A Retrospective Longitudinal Study (Residency training)
 • A Randomized, Double-Blind, Crossover, Placebo Controlled Trial of Bacillus clausii in Childhood Constipation (Fellowship training, in process)
 • Diarrhea in Children Underwent Solid Organ Transplantation and Bone Marrow Transplantation (Fellowship training)

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 09.00น. – 16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล