พญ. อัจฉราพร แม้นธนาวงศ์สิน

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังในเด็ก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
  • อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ( Pediatric Dermatology )

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังในเด็กทุกชนิด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ – พฤหัส เวลา 08.00 – 16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล