Dr. Atchara Snitmajaro

พญ.อัจฉรา สนิทมัจโร

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
  • การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล