พญ.นงนภา จิรรัตนโสภา

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

โรคหวัดภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็กทุกชนิด

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ (ใช้ทุน) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลหาดใหญ่, หาดใหญ่, ประเทศไทย
  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลบันนังสตา, ยะลา, ประเทศไทย
  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลตำรวจ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00น.
วันอังคาร , พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.
วันพุธ , ศุกร์ เวลา 09.00-15.30น. (วันหยุดไม่แน่นอน)สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล