พญ.ฐปนี หลิมสิริภาพ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2546

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, พ.ศ. 2552
  • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจในเด็ก, ประเทศไทย, พ.ศ. 2556


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล