พญ.ฐปนี หลิมสิริภาพ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ,

ภาษาพูด

ไทย / Englishติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล