พญ.ฐปนี หลิมสิริภาพ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2546

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, พ.ศ. 2552
  • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจในเด็ก, ประเทศไทย, พ.ศ. 2556

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พุธ , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล