พญ.นันทิยา ประวิทย์สิทธิกุล

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • การการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไตในเด็ก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์ (ใช้ทุน) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลชัยนาท, ชัยนาท, ประเทศไทย
 • แพทย์ (ใช้ทุน) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลวัดสิงห์, ชัยนาท, ประเทศไทย
 • แพทย์ ประจำแผนกฉุกเฉิน, โรงพยาบาลรวมแพทย์, ชัยนาท, ประเทศไทย
 • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลเวชธานี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนกสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล