พญ.สุกัญญา โรจน์วิรุฬห์

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์, Bangkok Medical College, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
  • การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลสตูล, สตูล, ประเทศไทย, พ.ศ. 2530-2533
  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00น.
วันเสาร์ เวลา 08.30-11.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล