พญ.อนัญญา เชื้อทอง

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์
  • การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
  • การดูแลมารดาที่คลอดก่อนกำหนด

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, หาดใหญ่, ประเทศไทย
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล