นพ.สันติ ตันโชติกุล

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตหาดใหญ่, ประเทศไทย
  • กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
  • การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลพระแสง, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทยa
  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลระโนด, สงขลา, ประเทศไทย
  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, หาดใหญ่, ประเทศไทย
  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-อังคาร , พฤหัสบดี-เสาร์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล