พญ.สุชาดา ตันติประภาส

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
  • การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย
  • กุมารแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ , อาทิตย์ เวลา 08.30-13.30น.
วันอังคาร , พฤหัสบดี เวลา 08.30-14.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล