พญ.อินทิรา หิรัณยากาศ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ – ศุกร์, เวลา 09.00 – 13.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์, งดออกตรวจสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล