กิจกรรม World Sleep Day 2024 “หลับดีมีผลต่อใจในทุกช่วงวัย”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดกิจกรรม World Sleep Dayหัวข้อ “หลับดีมีผลต่อใจในทุกช่วงวัย” ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันนอนหลับโลก (World Sleep Day 2024) หัวข้อ“หลับดีมีผลต่อใจในทุกช่วงวัย” ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่อง คุณภาพการนอนในผู้ใหญ่และวิธีแก้ปัญหานอนไม่เพียงพอ ด้วยการตรวจการนอนหลับ โดยแพทย์หญิงกัญญา เต็มเกียรติวิเศษ อายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองความผิดปกติการนอนหลับ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องการนอนในวัยเด็ก นอนหลับดีมีผลต่อพัฒนาการของลูกน้อย โดยแพทย์หญิงศันสนีย์ เรืองสอน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

อีกทั้งภายในงาน มีการทดสอบการนอนหลับเบื้องต้นและแนะนำโปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถรู้ถึงต้นตอของปัญหา ที่นำไปสู่การแก้ไข รักษาได้อย่างถูกต้อง เช่น การนอนกรน, ภาวะหยุดหายใจในขณะหลับโดยแพทย์จะนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์และวางแผนการรักษาต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล